Năm 2009

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường khu vực Miền Trung, nên chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Việt Úc Đà Nẵng thành lập vào tháng 06/2019 tại địa điểm tại 639 Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Với mục đích hịp thời đáp ứng nhanh cho thị trường các tỉnh khu vực Miền Trung.