123123

Năm 2002

Tiền thân của Công Ty Cổ Phần Nam Việt Úc là DNTN Nam Việt Úc. Lúc mới thành lập năm 2002 chỉ là một doanh nghiệp nhỏ chưa có thế đứng trên thị trường. Nhưng sau một năm hoạt động và phát triển, doanh nghiệp đã nghiên cứu và nhận thấy nhu cầu phát triển của thị trường xây dựng Việt Nam rất lớn.
Vì vậy, Chúng tôi quyết định thành lập Công ty cổ phần, đầu tư và mở rộng doanh nghiệp bằng cách chuyển giao công nghệ, máy móc tiên tiến để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm công nghệ mới.