123123

Năm 2019

Để tiếp tục theo đà phát triển của Công ty và cập nhật công nghệ tiên tiến, máy móc tự động hóa. Công ty chúng tôi quyết định đầu tư nhà máy mới lớn hơn, rộng hơn với máy móc, công nghệ tự động hóa hiện đại nhất để kịp thời bắt kịp nhu cầu phát triển và đẩy mạnh doanh số.

Nhà máy mới được đặt tại Lô R41, Đường số 8, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Với công suất hoạt động tối đa có thể cung cấp 250.000 tấn/năm. Với công nghệ tự động hóa hoàn toàn từ khâu nạp nguyên liệu đầu vào đến khâu đóng gói thành phẩm. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của thị trường xây dựng cả nước.