123123

Năm 2020

Tháng 03/2020 Công ty chúng tôi bắt đầu vận hành nhà máy mới tại KCN Hải Sơn, Long An. Với dây chuyền, máy móc hiện đại nhất đồng thời song song đó chúng tôi tiếp tục mở rộng nhà máy giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu cung ứng cho thị trường xây dựng như: Vữa xây trộn sẵn, Vữa tô trộn sẵn, Bột trét tường, Sơn nước, Keo chà ron, Keo dán gạch, Các hóa chất và phụ gia phục vụ trong ngành xây dựng.