123123

Năm 2014

Để mở rộng mô hình hoạt động kinh doanh ra thị trường nước ngoài đồng thời khẳng định thương hiệu vươn tầm ra quốc tế. Nên Chúng tôi tiếp tục đầu từ và thành lập Công ty Nam Việt Úc Australia, với mục đích phân phối các sản phẩm mang thương hiệu thuộc Nam Việt Úc ra quốc tế.