123123

Năm 2012

Với tình hình phát triển kinh tế khu vực Miền Trung và nhất là thị trường Đà Nẵng. Nên Công ty quyết định tiếp tục đầu tư phát triển và chuyển đổi mô hình từ chi nhánh công ty thành Công ty cổ phần Xây dựng Nam Việt Úc Miền Trung với giấy phép đầu tư được cấp ngày 14/12/2012. Địa chỉ tại 653 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.