123123

Năm 2013

Tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh toàn quốc, nên năm 2013 đã thành lập Công Ty CP Nam Việt Úc Hà Nội, có Trụ sở tại Đại Lộ Thăng Long Hà Nội.