123123
Đặc tính sản phẩm
dung cuDạng sản phẩm Bột khô, sền sệt khi pha nước
dong goiMàu sắc Xám, Trắng
pha loangTỉ trọng (kg/m3) 1.260 ~ 1.450
do dayHàm lượng chất rắn khô (%) 100
hoan thienPhân loại mức độ độc hại Dị ứng với da quá mẫn cảm với xi măng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng in trên bao bì.
Thông số kỹ thuật
STT Tên chỉ tiêu Yêu cầu kỹ thuật
1 Cường độ bám dính khi kéo Theo TCVN 7899:2008
2 Cường độ bám dính sau khi ngâm Theo TCVN 7899:2008
3 Cường độ bám dính sau khi gia nhiệt Theo TCVN 7899:2008
4 Cường độ bám khi kéo sau chu kỳ đóng băng và tan băng Theo TCVN 7899:2008
5 Thời gian mở Theo TCVN 7899:2008